Årets Urhundenutdelning

avatar
urhunden 2008 lena furberg

Lena Furberg tilldelades 2008 års Unghunden, ett specialpris för den som gjort en insats för barn- och ungdomssserier i Sverige.

Lena Furberg tilldelades 2008 års Unghunden, ett specialpris för den som gjort en insats för barn- och ungdomssserier i Sverige.

Bookmark the permalink.