Seriearkeologi: Silver Age (1956–1970)

avatar
amazing spider-man nr 50 omslag

Spider-Man är Marvel Comics är Marvel Comics kanske mest kände figur. Här omslaget till Amazing Spider-Man nummer 50 (1967) av John Romita.

Spider-Man är Marvel Comics är Marvel Comics kanske mest kände figur. Här omslaget till Amazing Spider-Man nummer 50 (1967) av John Romita.

Bookmark the permalink.