Bildreportage från Seriefrämjandets stora fanzinpris 2017

avatar
fanzin vasen

Redaktören Fredrika Karlsson (i mitten) tar emot ett hedersomnämnande för Väsen. Flankeras av bror Hellman (till vänster) och Thomas Karlsson (till höger). Foto: David Haglund

Redaktören Fredrika Karlsson (i mitten) tar emot ett hedersomnämnande för Väsen. Flankeras av bror Hellman (till vänster) och Thomas Karlsson (till höger). Foto: David Haglund

Bookmark the permalink.