Rapport från Seriefrämjandets årsmöte 2017: Thomas Karlsson ny ordförande

avatar
seriegalleriet 2017

Seriegalleriets ägare Markku Haapala (till höger) utfrågas av Thomas Karlsson (till vänster). Foto: David Haglund

Seriegalleriets ägare Markku Haapala (till höger) utfrågas av Thomas Karlsson (till vänster). Foto: David Haglund

Bookmark the permalink.