Frank Quitely: The Art of Comics – reportage från utställningen i Glasgow

avatar
Quietly Bild 2

På utställningen hittar man bland annat skisser från Frank Quietlys samarbete med Grant Morrison på All-Star Superman.

På utställningen hittar man bland annat skisser från Frank Quietlys samarbete med Grant Morrison på All-Star Superman.

Bookmark the permalink.