Frank Quitely: The Art of Comics – reportage från utställningen i Glasgow

avatar
Quietly Bild 3

En vägg med bildexempel från Quietlys och Morrisons Batman. I bakgrunden syns även en monter med Christopher Reeves vinröda mantel från Superman III. Foto: Robert Aman.

En vägg med bildexempel från Quietlys och Morrisons Batman. I bakgrunden syns även en monter med Christopher Reeves vinröda mantel från Superman III. Foto: Robert Aman.

Bookmark the permalink.