Seriearkeologi: Orion av Walt Simonson

avatar
JKFW nr 1 omslag

DC bytte namn på New Gods till Jack Kirby’s Fourth World 1997. För innehållet svarade dock John Byrne och omslagen tecknades av Walt Simonson. Här omslaget  till nummer 1. Copyright: DC Comics.

DC bytte namn på New Gods till Jack Kirby’s Fourth World 1997. För innehållet svarade dock John Byrne och omslagen tecknades av Walt Simonson. Här omslaget till nummer 1. Copyright: DC Comics.

Bookmark the permalink.