Seriearkeologi: Fourth World av Jack Kirby

avatar
jimmy olsen nr 133 omslag

Omslaget till Supermans Pal nummer 132 uppmärksammade att Jack Kirby nu gjorde serier för DC Comics. Omslag av Jack Kirby och Al Plastino. Copyright: DC Comics.

Omslaget till Supermans Pal nummer 132 uppmärksammade att Jack Kirby nu gjorde serier för DC Comics. Omslag av Jack Kirby och Al Plastino. Copyright: DC Comics.

Bookmark the permalink.