Seriearkeologi: Spider-Man: Ditko-åren

avatar
amazing spider-man 25 omslag

J. Jonah Jameson var både antagonist och allierad. Här ett av hans mer handgripliga försök att stoppa Spider-Man, från Amazing Spider-Man nummer 25. Omslag av Steve Ditko. Copyright: Marvel Comics

J. Jonah Jameson var både antagonist och allierad. Här ett av hans mer handgripliga försök att stoppa Spider-Man, från Amazing Spider-Man nummer 25. Omslag av Steve Ditko. Copyright: Marvel Comics

Bookmark the permalink.