Seriearkeologi: Spider-Man: Romita-åren

avatar
amazing spider-man 68 omslag

”Crisis on Campus” i Amazing Spider-Man nummer 68 var en av få gånger som 1960-talets studentprotester märktes av i serien. Omslag av John Romita och Jim Mooney. Copyright: Marvel Comics.

”Crisis on Campus” i Amazing Spider-Man nummer 68 var en av få gånger som 1960-talets studentprotester märktes av i serien. Omslag av John Romita och Jim Mooney. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.