Seriearkeologi: Spider-Man: Romita-åren

avatar
amazing spider-man 81 omslag

På grund av John Romitas arbetsbörda hände det att gästtecknare hoppade in. Här John Buscema och Jim Mooney. Copyright: Marvel Comics.

På grund av John Romitas arbetsbörda hände det att gästtecknare hoppade in. Här John Buscema och Jim Mooney. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.