Seriearkeologi: Spider-Man: Romita-åren

avatar
mary jane spider-man ruta

Mary Janes första riktiga framträdande skedde i Amazing Spider-Man nummer 42. John Romitas bakgrund inom romantikgenren var en viktig del i att Peter Parker nu fick ett socialt liv. Copyright: Marvel Comics.

Mary Janes första riktiga framträdande skedde i Amazing Spider-Man nummer 42. John Romitas bakgrund inom romantikgenren var en viktig del i att Peter Parker nu fick ett socialt liv. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.