Seriearkeologi: Spider-Man: Romita-åren

avatar
spectacular spider-man 1 omslag

Spectacular Spider-Man var ett kortlivat försök att ge ut ett magasin inriktat mot en lite vuxnare publik. Notera avsaknaden av Comics Code-stämpel! Omslag av John Romita, Jim Mooney, Bill Everett och Larry Lieber. Copyright: Marvel Comics.

Spectacular Spider-Man var ett kortlivat försök att ge ut ett magasin inriktat mot en lite vuxnare publik. Notera avsaknaden av Comics Code-stämpel! Omslag av John Romita, Jim Mooney, Bill Everett och Larry Lieber. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.