Seriesläpp på två bokmässor 2017 på grund av högerextremism

avatar
anders_lokrantz_demonstrerar_appen

När Anders Lokrantz fotograferar framsidan av boken med hjälp av appen KLUB Bestarium byts här två av bokstäverna ut. Istället för "K" ser vi vampyrflickan Kira, den kvinnliga hjältinnan, och "L" blir till hamnskiftaren Luppe. Båda dessa karaktärer visas som 3D-figurer på Ipadens skärm. I appen KLUB Bestarium går det sedan att söka ytterligare information om de karaktärer som skannats in under läsningen av boken. Foto: Malinda Lindmark.

När Anders Lokrantz fotograferar framsidan av boken med hjälp av appen KLUB Bestarium byts här två av bokstäverna ut. Istället för ”K” ser vi vampyrflickan Kira, den kvinnliga hjältinnan, och ”L” blir till hamnskiftaren Luppe. Båda dessa karaktärer visas som 3D-figurer på Ipadens skärm. I appen KLUB Bestarium går det sedan att söka ytterligare information om de karaktärer som skannats in under läsningen av boken. Foto: Malinda Lindmark.

Bookmark the permalink.