Seriearkeologi: Spider-Man: Från silver till brons

avatar
amazing spider-man nr 101 omslag

Efter drygt nio år, i oktober 1971, så kom den första Spider-Man-tidningen där ingen av originalupphovsmännen medverkade. Omslag av Gil Kane och John Romita. Copyright: Marvel Comics.

Efter drygt nio år, i oktober 1971, så kom den första Spider-Man-tidningen där ingen av originalupphovsmännen medverkade. Omslag av Gil Kane och John Romita. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.