Seriearkeologi: Spider-Man: Mot åttiotalet!

avatar
amazing spider-man 177 omslag

Det var uppenbart att Green Goblin lämnade ett stort tomrum efter sig och man försökte återuppliva karaktären med andra personer bakom masken. Här Harry Osborns psykolog. Omslag av Ross Andru och Joe Sinnott. Copyright: Marvel Comics.

Det var uppenbart att Green Goblin lämnade ett stort tomrum efter sig och man försökte återuppliva karaktären med andra personer bakom masken. Här Harry Osborns psykolog. Omslag av Ross Andru och Joe Sinnott. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.