Seriearkeologi: Spider-Man: Stern-åren

avatar
amazing spider-man 233 omslag

Spider-Man slåss mot Tarantula och Brand Corporation/Roxxon Oil i några av de bästa numren av Sterns Spider-Man-produktion. Omslag av John Romita Jr och Al Milgrom från Amazing Spiderman nr 233. Copyright Marvel Comics.

Spider-Man slåss mot Tarantula och Brand Corporation/Roxxon Oil i några av de bästa numren av Sterns Spider-Man-produktion. Omslag av John Romita Jr och Al Milgrom från Amazing Spiderman nr 233. Copyright Marvel Comics.

Bookmark the permalink.