Seriearkeologi: Spider-Man: Stern-åren

avatar
amazing spider-man 252 omslag

Amazing Spider-Man 252 markerade slutet för Spider-Mans Bronze Age-period. Ron Frenz och Klaus Janson visade upp Spider-Mans nya dräkt i en hyllning till Amazing Fantasy nummer 15. Copyright: Marvel Comics.

Amazing Spider-Man 252 markerade slutet för Spider-Mans Bronze Age-period. Ron Frenz och Klaus Janson visade upp Spider-Mans nya dräkt i en hyllning till Amazing Fantasy nummer 15. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.