Seriearkeologi: Spider-Man: Två 80-talsklassiker

avatar
amazing spider-man 31

Todd McFarlane gjorde den största visuella förändringen sedan Romitas dagar och innebär slutet på en epok, på gott och ont. Omslag till Amazing Spider-Man 301. Copyright: Marvel Comics.

Todd McFarlane gjorde den största visuella förändringen sedan Romitas dagar och innebär slutet på en epok, på gott och ont. Omslag till Amazing Spider-Man 301. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.