Seriearkeologi: Spider-Man: Två 80-talsklassiker

avatar
spectacular 134 omslag

Det tog 134 nummer innan man insåg att namnet borde kortas till Spectacular Spider-Man. Omslag av Sal Buscema. Copyright: Marvel Comics

Det tog 134 nummer innan man insåg att namnet borde kortas till Spectacular Spider-Man. Omslag av Sal Buscema. Copyright: Marvel Comics

Bookmark the permalink.