Seriearkeologi: Spider-Man: Två 80-talsklassiker

avatar
spiderman wedding

Peter Parker och Mary Jane gifte sig hastigt och lustigt i Amazing Spider-Man Annual nummer 21. Omslaget till en sådan milstolpe kunde givetvis inte ha tecknats av någon annan än John Romita. Copyright: Marvel Comics

Peter Parker och Mary Jane gifte sig hastigt och lustigt i Amazing Spider-Man Annual nummer 21. Omslaget till en sådan milstolpe kunde givetvis inte ha tecknats av någon annan än John Romita. Copyright: Marvel Comics

Bookmark the permalink.