Seriearkeologi: DCU 80 år – allt började med Superman

avatar
ACTION COMICS 1 – PAGE 13

Superman var från början betydligt mer benägen att använda våld som påtryckningsmetoder i sin kamp mot sociala orättvisor. Utdrag ur Actio Comics numemr 1 av Jerry Siegel (manus) och Joe Shuster (bild). Copyright DC Comics.

Superman var från början betydligt mer benägen att använda våld som påtryckningsmetoder i sin kamp mot sociala orättvisor. Utdrag ur Actio Comics numemr 1 av Jerry Siegel (manus) och Joe Shuster (bild). Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.