Seriearkeologi: DCU 80 år – en ny tid randas

avatar
green lantern nr 1 omslag

Green Lantern introducerades i Showcase nummer 22. Omslaget tecknades av Gil Kane. Copyright: DC Comics.

Green Lantern introducerades i Showcase nummer 22. Omslaget tecknades av Gil Kane. Copyright: DC Comics.

Bookmark the permalink.