Seriearkeologi: DCU 80 år del 4 – Teen Titans tar täten

avatar
gigant nr 6-1985 omslag

Omslaget till Gigant nr 6/1985 av George Perez och Dick Giordano. Copyright DC Comics.

Omslaget till Gigant nr 6/1985 av George Perez och Dick Giordano. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.