Seriearkeologi: DCU 80 år del 4 – Teen Titans tar täten

avatar
rymdens hjaltar 1-1980 omlag

Legion of Super-Heroes var en av få framgångar för DC under 1970-talet och gruppen hade till och med en svensk tidning: Rymdens hjältar. Omslaget till det allra första numret  tecknades av Mike Grell och Joe Rubenstein. Copyright DC Comics.

Legion of Super-Heroes var en av få framgångar för DC under 1970-talet och gruppen hade till och med en svensk tidning: Rymdens hjältar. Omslaget till det allra första numret tecknades av Mike Grell och Joe Rubenstein. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.