Seriearkeologi: DCU 80 år del 5 – Kris!

avatar
camelot 3000 nr 1 omslag

Direktmarknaden gjorde att förlagen kunde satsa på lite mer udda projekt, som exempelvis maxiserien Camelot 3000. Omslag av Ross Andru och Brian Bolland. Copyright DC Comics.

Direktmarknaden gjorde att förlagen kunde satsa på lite mer udda projekt, som exempelvis maxiserien Camelot 3000. Omslag av Ross Andru och Brian Bolland. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.