Seriearkeologi: DCU 80 år del 5 – Kris!

avatar
crisis on infinite earths nr 7 omslag

Omslaget till Crisis on Infinite Earths nummer 7, där Supergirl dog, tecknades av George Perez och har blivit klassiskt …

Omslaget till Crisis on Infinite Earths nummer 7, där Supergirl dog, tecknades av George Perez och har blivit klassiskt …

Bookmark the permalink.