Seriearkeologi: DCU 80 år del 5 – Kris!

avatar
crisis on infinite earths nr 8 omslag

Flash var en annan hjälte som strök med i maxiserien. Bild: George Pérez. Copyright DC Comics.

Flash var en annan hjälte som strök med i maxiserien. Bild: George Pérez. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.