Seriearkeologi: DCU 80 år del 5 – Kris!

avatar
x-men nr 136 omslag

… men har ganska uppenbara likheter med omslaget till Uncanny X-Men nummer 136, som tecknades av John Byrne och Terry Austin fem år tidigare.

… men har ganska uppenbara likheter med omslaget till Uncanny X-Men nummer 136, som tecknades av John Byrne och Terry Austin fem år tidigare.

Bookmark the permalink.