Seriearkeologi: DCU 80 år del 6 – De moderna klassikerna Superman och Batman

avatar
action comics 583 omslag

Den gamle Superman vinkades av i Action Comics nummer 583.  Omslaget tecknades av ”Swanderson”, det vill säga Curt Swan och Murphy Anderson. Copyright DC Comics.

Den gamle Superman vinkades av i Action Comics nummer 583. Omslaget tecknades av ”Swanderson”, det vill säga Curt Swan och Murphy Anderson. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.