Seriearkeologi: DCU 80 år del 7 – Nya legender skapas

avatar
legends nr 4 omslag byrne

Intrigen i Legends är en analogi till 1950-talets moralpanik. Bild: John Byrne. Copyright DC Comics.

Intrigen i Legends är en analogi till 1950-talets moralpanik. Bild: John Byrne. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.