Seriearkeologi: DCU 80 år del 8 – Sucide Squad – skurkar i rättvisans tjänst

avatar
suicide squad nr 59 omslag

Varken Superman, Batman, Aquaman eller Atom var med i Suicide Squad. Trots detta prydde de omslaget till nummer 59 – sannolikt ett försök att locka köpare. Trots detta lades tidningen ner några månader senare. Bild av Geof Isherwood och Karl Kesel. Copyright DC Comics.

Varken Superman, Batman, Aquaman eller Atom var med i Suicide Squad. Trots detta prydde de omslaget till nummer 59 – sannolikt ett försök att locka köpare. Trots detta lades tidningen ner några månader senare. Bild av Geof Isherwood och Karl Kesel. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.