Seriearkeologi: DCU 80 år del 8 – Sucide Squad – skurkar i rättvisans tjänst

avatar
suicide squad nr 8 omslag

”Personal Files” var ett återkommande inslag i tidningen, där gruppens psykolog gick igenom medlemmarnas personakter. Bild av Jerry Bingham. Copyright DC Comics.

”Personal Files” var ett återkommande inslag i tidningen, där gruppens psykolog gick igenom medlemmarnas personakter. Bild av Jerry Bingham. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.