Seriearkeologi: DCU 80 år del 9 – Justice League International – inte bara gapskratt

avatar
jle nr 1 omslag

Justice League International blev en succé och så småningom startades systertidningen Justice League Europe. Bild: Bart Sears. Copyright DC Comics.

Justice League International blev en succé och så småningom startades systertidningen Justice League Europe. Bild: Bart Sears. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.