Seriearkeologi: DCU 80 år del 9 – Justice League International – inte bara gapskratt

avatar
jlofa 261 omslag

… något som resulterade i att gruppen splittrades och des sista numret av Justice League of America utkom i samband med Legends. Copyright DC Comics.

… något som resulterade i att gruppen splittrades och des sista numret av Justice League of America utkom i samband med Legends. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.