Seriearkeologi: DCU 80+ år del 11 – En gammal amazon i 80-talstappning

avatar
sensation comics nr 1 omslag

Wonder Woman debuterade i All-Star Comics nummer 8 som kom ut I december 1941, men det var Sensation Comics som skulle bli huvudtidning för karaktären under 1940-talet. Omslag av H.G. Peter och Jon L. Blummer. Copyright DC Comics.

Wonder Woman debuterade i All-Star Comics nummer 8 som kom ut I december 1941, men det var Sensation Comics som skulle bli huvudtidning för karaktären under 1940-talet. Omslag av H.G. Peter och Jon L. Blummer. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.