Seriearkeologi: DCU 80+ år del 11 – En gammal amazon i 80-talstappning

avatar
wonder woman nr 193 omslag

I skarven mellan sextio- och sjuttiotalet experimenterade men med en superkraftlös Wonder Woman och seren förvandlades till en agentserie. Omslag från WW nr 193 av Mike Sekowsky och Dick Giordano. Copyright DC Comics.

I skarven mellan sextio- och sjuttiotalet experimenterade men med en superkraftlös Wonder Woman och seren förvandlades till en agentserie. Omslag från WW nr 193 av Mike Sekowsky och Dick Giordano. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.