Röster från serievärlden om Stan Lees bortgång

avatar
x-men nr 1 omslag

Omslaget från X-Men nr 1 (september 1963), tecknat av Jack Kirby. Copyright: Marvel Comics.

Omslaget från X-Men nr 1 (september 1963), tecknat av Jack Kirby. Copyright: Marvel Comics.

Bookmark the permalink.