Seriearkeologi: DCU 80+ del 12 – Green Arrow av Mike Grell – en medelålderskris i serieform

avatar
green arrow 80 omslag

Green Arrow nummer 80 kom ut i november 1993 och var det sista med manus (och omslag) av Mike Grell. Copyright DC Comics.

Green Arrow nummer 80 kom ut i november 1993 och var det sista med manus (och omslag) av Mike Grell. Copyright DC Comics.

Bookmark the permalink.