:
Bild & Bubbla. Tony & Maria Cronstam omslag
Dansk Tegneserieråd ska öka kunskapen om seriekultur

bob181s18

I Sverige har Seriefrämjandet och Svenska Serieakademin sedan 1960-talet varit nav kring vilka ett idogt arbete för att höja statusen på konstarten tecknade serier fokuserats.  I Danmark har föreningar, tidningar etc. avlöst varandra, men man har saknat en samlande kraft. Nu har dock Dansk Tegneserieråd startats.

Comments are closed.