:
B&B-195 omslag
Bamse och Tjuvstaden

bob195s63

I denna bildsektion får vi en inblick i skapandeprocessen bakom den nya Bamse-filmen, med skisser, målade bakgrunder med mera.

Comments are closed.