:
B&B-195 omslag
Bamse – Sveriges viktigaste serie?

bob195s7

Serietidningen Bamse fyller 40 år i år. Tidningen startades 1973 av Rune Andréasson och han var i begynnelsen manusförfattare, tecknare och tillika redaktör för denna nya månadstidning – vilket när man ser tillbaka på det låter nästan omöjligt. Trots, eller kanske på grund av denna pressade arbetssituation skapade Andréasson ett litet mirakel – en svensk serietidning som skulle motstå tidens tand och glädja generationer av svenska barn. Själv var jag fem år 1973 och alltså ganska exakt målgruppen för denna nya tidning. Mina föräldrar köpte Bamse och läste serierna högt för mig, vilket både fascinerade och irriterade. Fascinerade eftersom jag i Bamse såg något annat än de bilderböcker jag fått läst för mig innan; något magiskt med hur bilderna hängde samman och berättade historier i sig själva. Irriterande eftersom mina föräldrar helt tydligt förstod vad figurerna sa, vilket jag inte gjorde. Serien »Bamse« blev helt enkelt en starkt pådrivande kraft för mig att lära mig att läsa. Idag, 40 år senare, produceras Bamse-tidningen fortfarande och älskas av en stor andel av alla svenska barn, trots konkurrens från film, TV, dataspel med mera. Detta gör »Bamse« till Sveriges troligtvis viktigaste serie för utvecklingen av serieläsandet i Sverige. Utan den hade många unga idag inte på allvar kommit i kontakt med och fastnat för seriemediet och vi hade fått nya generationer för vilka konstformen tecknade serier inte var en självklar del av läsandets glädje. I detta nummer uppmärksammar vi Bamse genom ett reportage från den studio där ett antal av dagens tecknare bakom serien »Bamse« är med och skapar den nya Bamse-filmen, vilken ska ha premiär innan detta jubileumsår är slut. Vi har även fått ta del av en liten del av den uppsjö av vackra och intressanta skisser, teckningar och målningar de skapat – vilka återfinns i numrets bildsektion. Den nya Bamse-filmen har skapats med stor respekt för Andréassons skapelse, men med blicken på vår nutid, och när den släpps kommer troligtvis ännu fler svenska barn att läsa serien »Bamse«, vilket bådar gott för framtiden.

Comments are closed.