:
Bild & Bubbla. Lina Neidestam omslag
Franska barnserier från det 21:a århundradet

bob188s63

Bildbilaga: Franska barnserier från det 21:a århundradet
Den franska seriekulturen upplever just nu en guldålder. Trots detta översättas få serier till svenska, och ännu färre för en yngre läsekrets. Här presenteras 10 av de främsta från det senaste decenniet.

Comments are closed.