:
bob153 omslag
Brödrafolkens väl

bob153s3

Det B&B-nummer du nu håller i din hand är historiskt. För första gången inleder vi ett samarbete mellan Sverige och Norge för att ge ut en tidskrift om tecknade serier. Detta är följden av en överenskommelse med norska serietidskriften Tegn, och innebär att det som hittills varit svenska Bild & Bubbla nu kompletteras med sexton sidor på norska, och även kommer att distribueras i Norge, fast där under namnet Tegn. Om du som läser detta är en av våra många nya norska läsare hälsas du varmt välkommen. Tidningen Tegn har utkommit oregelbundet de senaste åren, men genom samarbetet med Bild & Bubbla (en väl etablerad tidskrift med över 150 nummer utgivna sedan starten 1968) hoppas vi nu kunna erbjuda en regelbunden utgivning även i Norge. Visserligen kommer en stor del av tidningen att vara på svenska, men innehållet kommer att vara blandat och ta upp serier från hela världen. Dessutom kommer Tegns medarbetare att producera en generös andel material med direkt norsk anknytning. Viktigt att poängtera är att svenska läsare inte förlorar någonting på det här, tvärtom. Andelen »svenskt« material ligger kvar på förra årets »normalnivå« 100 sidor. De »norska« sidorna tillkommer sedan som en bonus som inte kostar B&B:s »gamla« läsare någonting, varken i sidantal eller i pris. Känner man sig av någon anledning inte intresserad kan man bara hoppa över dessa sidor. Om man däremot, som vi i redaktionen, insett hur mycket intressant som händer i Norge just nu, kommer man troligtvis att ha stor glädje av de norska sidorna. Att läsa norska är för övrigt inte alls svårt, något jag är säker på att svenska läsare snabbt kommer att upptäcka.
Serievärlden är liten och vi som är seriöst intresserade är få. Vi behöver samarbeta om vi skall nå någonstans, och jag hoppas att B&B:s och Tegns samarbete kommer att föra samman våra båda länder (som ju faktiskt har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt), sprida kunskap om våra respektive seriekulturer, samt inte minst inspirera andra till samarbeten över nationsgränserna.
Puss på er!

Comments are closed.