:
bob170 omslag
Den digitala världen

bob170s5

De senaste åren har Internet gått från att vara lekplats för tekniknördar till att bli en central del av vår verklighet. Inte minst har Internet blivit användbart som informationskälla – en informationskälla som växer dagligen och stundligen. Naturligtvis måste man vara extra källkritisk när man söker information på det anarkistiska nätet, men icke desto mindre är de enorma mängder information man kan få tillgång till imponerande. Seriefrämjandet har länge haft en närvaro på nätet, men den har förutom en välanvänd diskussionsgrupp via e-post aldrig varit särskilt aktiv. Vi har satsat på trycksaker, utställningar, evenemang med mera i den »verkliga« världen i stället. Den senaste tiden har dock en Internet-grupp under ledning av hemsidesansvarig Mikke Schirén tagit sig an denna uppgift med hull och hår och sett till att Seriefrämjandet blivit lika närvarande i den digitala världen som föreningen är i övrigt. Förutom en helt ny och mer effektiv design på hemsidan (www.serieframjandet.se) med många nya inslag har det bland annat tillkommit ett välbesökt diskussionsforum (http://forumet.serieframjandet.se/) samt ett välmatat nätuppslagsverk (http://seriewikin.serieframjandet.se/).
Seriefrämjandets forum har i skrivande stund drygt 400 aktiva medlemmar och över 14 000 inlägg i olika debatter. Inte illa med tanke på att det varit igång i ett år ungefär. Forumet har inte minst blivit en bra plats för att sprida nyheter om och kring serier. Seriefrämjandets Seriewiki har också varit igång i ungefär ett år, men har i skrivande stund imponerande 6 403 artiklar/uppslagsord, och ett antal mycket hängivna skribenter som ägnar all tid sin åt att fylla på detta mastodontprojekt. Redan nu är Seriewikin en plats till vilken många vänder sig för att få vederhäftig information om seriemediet. Återigen är det Seriefrämjandet som står för de långsiktiga projekten som ser till att serierna behandlas med omsorg och ges den plats de förtjänar. Vi ses på nätet!

Comments are closed.