:
Bild & Bubbla. Tintin på film, Serieskapare tolkar Strindberg omslag
Den fransk-svenska serietraditionen

bob190s7

När jag växte upp fanns fransk-belgiska serier överallt. Det kom ständigt nya album med »Tintins äventyr«, »Asterix«, »Lucky Luke«, »Spirous äventyr« och så vidare, och jag och många med mig slukade dem med stor glädje. Denna strida ström sinade dock sakta, för att mot slutet av 90-talet i praktiken helt försvinna. Sedan dess har utgivningen i Sverige av fransk-belgiska serier varit på sin höjd sporadisk. Utbytet åt andra hållet har tyvärr aldrig varit så mycket att skryta med. Några få svenskar har genom åren getts ut på franska, men aldrig så många att fransmännen i gemen på allvar blivit medvetna om att svenska serier existerar. I detta nummer har vi två inslag som pekar fram mot en potentiell ökning i denna interaktion mellan två serietraditioner. Först ut är en artikel om den nya filmatiseringen av »Tintins äventyr«, författad av Tintin-översättaren Björn Wahlberg. Filmens stora framgång i Sverige lyfter fram de gamla goda Tintin-albumen och aktualiserar den fransk-belgiska serietraditionen för många läsare i Sverige. Sedan har vi en extra stor bildbilaga som presenterar hur svenska serieskapare förhåller sig till författaren, målaren och alkemisten August Strindberg. Denna är på tre olika språk, svenska, engelska och franska, då den även tjänstgör som katalog för en stor utställning om svenska serier som visas upp i Frankrike – först på Festival International de la Bande Dessinée Angoulême, Europas största seriefestival, sedan i Svenska Institutets lokaler i Paris, för att slutligen gå på turné runt om i Sverige under Strindbergåret 2012. Utställningen är en del av en långsiktig satsning på att skapa en större integrering mellan den svenska och franska seriekulturen, där vi inte minst vill se till att fler svenska serieskapare ges ut på franska och kan möta en ny publik. Vi vill även gärna se att en större del av den intressanta moderna franska seriekulturen utkommer på ärans och hjältarnas språk, och influerar svenska serieskapare till nya stordåd.

Comments are closed.