:
B&B 201 omslag
Femiserier – svenska serier ur ett norskt perspektiv

bob201s24

Vi låter den norske journalisten Öyvind Holen komma till tals med sina intryck av den svenska seriekulturen, efter en reportageresa runt om i grannlandet.

Comments are closed.