:
bob193omslag
Hemliga klubben – agentseriernas guldålder

bob193s24

Guldåldern för berättelser om agenter och spioner var naturligtvis det kalla kriget. Seriehistorikern Claes Reimerthi berättar här om en svunnen epok.

Comments are closed.