:
Bild & Bubbla. Lina Neidestam omslag
Förändring, utveckling, framtid

bob188s7

Den svenska seriekulturen utvecklas oavbrutet och det känns som om den blir mer och mer intressant för varje år som går. I föreliggande nummer avspeglas detta faktum i hela tre nya intervjuer med en trio mycket olika svenska serieskapare, vilka alla debuterade på 2000-talet. Tillsammans visar dessa tre på den bredd som svenska serier av idag omfattar:
Lina Neidestam pryder omslaget och berättar i intervjun om sin serieroman »Maran«, en erotisk berättelse baserad på fornnordiska myter och sägner, tecknad i en mustig, halv-realistisk stil, men även om sin arga, roliga och feministiska strippserie »Zelda«. Sven-Bertil Bärnarp är inte precis någon duvunge, men debuterade som serieskapare för bara några år sedan med den populära strippserien »Medelålders plus«, om det lilla, lugna och triv-samma livet efter pensionen. Avslutningsvis, i detta nummers ateljésamtal, beskriver journalisten och serieskaparen Sofia Olsson hur hon gör sina humoristiska betraktelser (»Hetero i Hägersten«) och seriereportage (»Ända hit«). Ett intressant tvärsnitt av den svenska seriekulturen anno 2011.
Att seriekulturen i resten av välden också utvecklas avspeglas bland annat i artikeln om seriejournalisten Joe Sacco, som helt på egen hand utvecklat en ny genre inom serie-konsten, och i exposén över den indiska seriekulturens moderna guldålder, med intressanta och nyskapande serieromaner som kombinerar västerländskt inspirerat berättande med traditionella indiska visuella uttrycksformer till helt nya berättarformer.
Seriefrämjandet, föreningen som står bakom Bild & Bubbla, behöver också utvecklas för att hänga med omvärlden och inte stagnera. Medvetenheten om detta har lett till att föreningen utvecklats oavbrutet det senaste decenniet. Nu står vi inför potentiellt ännu fler förändringar, något som tas upp i Föreningsnytt i slutet av tidningen.
På det hela taget känns det som om vi, som det sägs i den kinesiska förbannelsen, 
lever i intressanta tider …

Comments are closed.