:
Bild & Bubbla. Liv Strömquist, Sussi Bech, Robert Crumb omslag
Svenska serier lever!

bob186s7

Att arbeta med en tidskrift som Bild & Bubbla är ibland en börda.

Som redaktör för en kvartalstidskrift är man i praktiken aldrig ledig. Det är alltid
ett nytt nummer som skall produceras och långt innan ett nummer har gått till tryck är arbetet redan igång med materialet till nästa. Men det är också oerhört givande att få ägna sig åt att spegla den verklighet man är en del av; att få djupdyka i vad som pågår i seriekulturen och försöka fånga det i artiklar, recensioner med mera.

När jag nyligen gick igenom de nummer av Bild & Bubbla som jag varit redaktör för – och det är en hel del sedan 1997 – insåg jag hur mycket som har förändrats under det senaste decenniet. Mycket har hänt i världen, men framför allt upplever jag att svenska serier har gått från klarhet till klarhet. Den svenska seriescenen känns idag vital, intressant och spännande på ett sätt som man inte riktigt kunde säga att den var när jag blev aktiv i seriebranschen. Visst fanns det många intressanta svenska serieskapare vid den tiden, men konstformen tecknade serier kändes ändå lite passé och förlagen var i allmänhet trötta på serier och verkade håglösa inför framtiden.

Idag är bilden annorlunda. Nya intressanta serieskapare debuterar dagligen och stundligen känns det som, och förlagen verkar se framtiden an med stor tillförsikt. Inte minst har vi idag en större bredd bland svenska serieskapare, en bredd som inneburit att läsekretsen troligtvis har blivit större trots att många klassiska serietidningar har kraftigt minskade upplagor.

Med detta historiska perspektiv i åtanke inser jag att just detta nummer av Bild & Bubbla kan fungera som en fingervisning om var vi står just nu, då det lyfter fram en del av den bredd som svenska serier idag kan uppvisa: intervjuer med Karolina Bång, Mattias Elftorp och Liv Strömquist, recensioner av nya verk av Natalia Batista och Loka Kanarp, serie av Emelie Östergren, med mera. Ingen av dessa serieskapare hade debuterat 1997, så nog har det hänt en hel del.

Comments are closed.